Secretariaat

Secretariaat


Het secretariaat is dagelijks open tussen 8-12u.

Gelieve u altijd aan te melden met uw identiteitskaart aan het secretariaat wanneer u naar de praktijk komt.

In het secretariaat kunt u terecht om besproken voorschriften, attesten of bloedanalyses te komen ophalen.

Verwittig dus eerst telefonisch als u een attest of bloedanalyse komt ophalen.

Voorschriften en hernieuwingen worden in principe alleen aan de patiënt op raadpleging gegeven.

Uw arts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.

Het invullen van uitgebreide medische formulieren(verzekering, invaliditeit,…) vraagt meer tijd. Gelieve dit te vermelden bij het maken van uw afspraak.