Secretariaat

Secretariaat


Het secretariaat is dagelijks open tussen 8-12u en tussen 13u en 17u.

Gelieve u altijd aan te melden met uw identiteitskaart aan het secretariaat wanneer u naar de praktijk komt.

In het secretariaat kunt u terecht om besproken voorschriften, attesten of bloedanalyses te komen ophalen.

Verwittig dus eerst telefonisch als u een attest of bloedanalyse komt ophalen.

Voorschriften en hernieuwingen worden in principe alleen aan de patiënt op raadpleging gegeven.

Uw arts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.

Het invullen van uitgebreide medische formulieren(verzekering, invaliditeit,…) vraagt meer tijd. Gelieve dit te vermelden bij het maken van uw afspraak.

Vertegenwoordigers, graag bellen in de namiddag voor nieuwe afspraken.